دکتر حسن خیری

اجتماعی- فرهنگی

دکتر حسن خیری

اجتماعی- فرهنگی

دکتر حسن خیری
بایگانی

نام:حسن

نام خانوادگی:خیری

متولد:1345

تابعیت: ایران

محل تولد : اصفهان-وزوان

تخصص : فقه و اصول، روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی

1ـ سوابق تحصیلی

الف: حوزوی

مقطع

استاد

سال شروع

سال اتمام

محل تحصیل

توضیحات

جامع‌المقدمات ـ سیوطی

استاد فاضل و...

61

62

قم

سال ورود به حوزه

مغنی اللبیب

استاد طالقانی

62

63

قم

 

مختصرالمعانی

استاد موسوی گرمارودی

62

63

قم

 

معالم

استاد خسروشاهی

62

63

قم

 

اصول فقه مظفر

استاد صالحی افغانی ـ استاد عبایی خراسانی

63

64

قم

 

شرح لمعه

استاد وجدانی فخر  ـ استادشب زنده دار

ـ استاد محامی

63

66

قم

 

مکاسب

استاد محفوظی ـ‌استاد بنی فضل

65

66

قم

 

رسائل

استاد اعتمادی

64

66

قم

 

کفایه

استاد ستوده ـ استاد طاهری خرم‌آبادی

66

68

قم

 

خارج فقه

آیت‌الله فاضل لنکرانی ـ آیت‌الله سبحانی ـ آیت‌الله مکارم شیرازی ـآیت‌الله تبریزی

ـ استاد عابدی

بیش از 6سال

 

قم

 

خارج اصول

آیت‌الله سبحانی ـ استاد عابدی

 

 

قم

 

فلسفه( بدایه الحکمه، نهایه الحکمه  )

استاد فیاضی

64-66

 

بنیاد فرهنگی باقرالعلوم

اسفار

آیت الله ایزدی

72

 

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

 

ب: دانشگاهی

مقطع

رشته

دانشگاه محل تحصیل

سال شروع

سال پایان

محل تحصیل

توضیحات

کارشناسی

الهیات و معارف اسلامی

موسسه امام خمینی

1364

1368

ایران

 

کارشناسی ارشد

پیوسته

جامعه‌شناسی

موسسه امام خمینی

1369

1376

ایران

 

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

1368

1372

ایران

 

دکتری

جامعه شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

1382

1386

ایران

 

 

 

2ـ سوابق تدریس

ردیف

عنوان درس

دانشگاه یا موسسه آموزشی

مقطع

سال

1

مبانی جامعه شناسی

دانشگاه قم ـ جامعه المصطفی ـ دانشگاه نراق ـ پیام‌نور وزوان

کارشناسی ـ کارشناسی ارشد

72تاکنون

2

جامعه شناسی حقوق

دانشگاه نراق

کارشناسی ـ کارشناسی ارشد

72تاکنون

3

جامعه شناسی سازمانها

دانشگاه نراق ـ پیام نور وزوان

کارشناسی ـ کارشناسی ارشد

72تاکنون

4

جامعه شناسی انحرافات

دانشگاه نراق

 

72تاکنون

5

اصول جامعه‌شناسی متدلوژی

دانشگاه آزاد قم

کارشناسی

77ـ72

6

جامعه‌شناسی آموزش و پرورش

دانشگاه قم ـ دانشگاه ‌آزاد قم ـ دانشگاه نراق

کارشناسی ـ کارشناسی ارشد

72تاکنون

7

جامعه مطلوب اسلامی

موسسه امام خمینی

کارشناسی ارشد

 

8

جامعه‌شناسی توسعه

جامعه المصطفی ـ دانشگاه نراق ـ پیام نور وزوان

کارشناسی ـ کارشناسی ارشد

72تاکنون

9

جامعه‌شناسی سیاسی

دانشگاه نراق ـ پیام نور وزوان

 

76ـ74

10

تغییرات اجتماعی

دانشگاه نراق ـ پیام نور وزوان

کارشناسی ـ کارشناسی ارشد

72تاکنون

11

توسعه از منظر اسلام

جامعه المصطفی

 

 

12

نظریات روانشناسی اجتماعی

باقرالعلوم ـ جامعه المصطفی ـ دانشگاه نراق

کارشناسی ـ کارشناسی ارشد

72تاکنون

13

روانشناسی پیشرفته

شهید محلاتی ـ باقرالعلوم ـ جامعه المصطفی ـ دانشگاه نراق

کارشناسی ارشد

 

14

سمینار جامعه شناسی

باقرالعلوم ـ دانشگاه نراق

کارشناسی ـ کارشناسی ارشد

83تاکنون

15

مخاطب شناسی پیام های قرآنی

جامعه المصطفی

کارشناسی ـ کارشناسی ارشد

86تاکنون

16

جامعه‌شناسی تبلیغات

دانشکده صدا و سیما

کارشناسی ارشد

88ـ87

17

جامعه‌شناسی شیعیان ایران

دانشگاه قم

 

 

18

فلسفه علوم اجتماعی

جامعه المصطفی

 

 

19

روش تحقیق پیشرفته

دانشگاه نراق

 

 

20

جامعه‌شناسی جنایی

دانشگاه نراق ـ دانشگاه قم

کارشناسی ارشد

82 تاکنون

21

تاریخ متفکران اجتماعی مسلمین

دانشگاه قم

 

91

22

آموزه‌های شیعه

دانشگاه قم

 

91

23

تاریخ تمدن اسلامی

دانشگاه قم

 

91

24

متون فقهی

دانشگاه نراق

کارشناسی ـ کارشناسی ارشد

82 تاکنون

25

اصول فقه

دانشگاه نراق

 

89

26

جامعه شناسی شهری

دانشگاه نراق

 

72 و سالهای بعد

27

روانشناسی اجتماعی

جامعه المصطفی ـ دانشگاه نراق

کارشناسی ـ کارشناسی ارشد

86تاکنون

28

جامعه شناسی ارتباطات

دانشگاه نراق

کارشناسی ـ کارشناسی ارشد

72تاکنون

29

مردم‌شناسی فرهنگی

پیام نور وزوان

کارشناسی

76ـ74

30

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

پیام نور وزوان

کارشناسی

76ـ74

31

جامعه شناسی تبلیغ

جامعه المصطفی

کارشناسی ـ کارشناسی ارشد

86تاکنون

32

اخلاق و تربیت اجتماعی

پیام نور وزوان

کارشناسی

76ـ74

33

نظریات روانشناسی اجتماعی

شهید محلاتی

دکتری

88ـ87

 

3-سوابق اجرایی

ردیف

عنوان شغلی

دوره زمانی

1

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

77-83

2

معاون دانشگاه نراق

76-77

3

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی واحد نراق

73-77

4

مدیر گروه معارف اسلامی د. نراق

73-77

5

مدیر گروه معارف منطقه 5 د. آزاد اسلامی

عضو هیأت علمی دانشگاه

73-83

6

قائم مقام دانشگاه باقرالعلوم

83-86

7

مدیر مرکز مطالعات فرهنگی - اجتماعی

86-89

8

قائم مقام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

مدیر گروه مطالعات اجتماعی جامعه المصطفی

معاون پژوهشی پژوهشگاه المصطفی

89-90

 

89-

9

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

از ابتدای سال 92