دکتر حسن خیری

اجتماعی- فرهنگی

دکتر حسن خیری

اجتماعی- فرهنگی

دکتر حسن خیری
بایگانی

لیست اساتید راهنما و مشاور حوزه علمیه

چهارشنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۵، ۰۶:۵۵ ب.ظ

اساتید راهنما و مشاور رشته اخلاق و تربیت

تاریخ آخرین بروزرسانی: 1394/03/17

 نسخه چاپی

 ارسال به دوست

کد مطلب:

٣١٢٠٩٦

گروه مطلب:

اساتید راهنما و مشاور

تاریخ انتشار:

سه شنبه ١٧ بهمن ١٣٩١

ساعت:

١٤:٠٥

تعداد بازدید:

10504

 تذکّر:

1) علامت (+) در جلوی نام هر استاد، بدین معناست که آن استاد به عنوان راهنما یا مشاور در سطح 3 یا 4 قابل انتخاب می باشد. (بطور مثال اگر برای یک استاد، فقط راهنما سطح 3 علامت خورده باشد، شما مجاز نیستید ایشان را برای مشاوره سطح 3 یا راهنمایی و مشاوره سطح 4 انتخاب نمایید)

2) شما می توانید هرکدام از اساتید ذیل را (پس از مشورت اولیه با آنان) به تناسب موضوع پیشنهادی خود انتخاب نمایید.

3) مصوّب بودن هر استاد بدین معناست که سوابق علمی این اساتید قبلاً مورد بررسی و تصویب کمیته تخصصی اخلاق و تربیت قرار گرفته است ولیکن تأیید نهایی آنان برای یک رساله علمی، برعهده کمیته تخصصی می باشد که با توجه به موضوع رساله از سویی و تخصص و سطح علمی هر استاد از سوی دیگر صورت می گیرد.

4) شما مجازید خارج از لیست ذیل، اساتید دیگری را معرفی نمایید که تایید نهایی آنان برعهده کمیته تخصصی و مشروط به ارائه سوابق علمی، تحقیقاتی و پژوهشی آنان می باشد (پیشنهاد می شود حتی الامکان اساتید راهنما و مشاور خود را از این لیست انتخاب نمایید چراکه بررسی سوابق اساتید غیرمصوّب، مدت زمان بیشتری بخود اختصاص می دهد).

 

نام خانوادگی

نام

راهنما سطح 3

راهنما سطح 4

مشاور سطح 3

مشاور سطح 4

آذربایجانی

مسعود

+

+

+

+

آقامیرمحمدعلی (غروی)

سیدمحمد

+

 

+

 

ابراهیمیان

سیدحسین

 

 

+

 

احمدی

محمدرضا

 

 

+

 

احمدی محمدآبادی

محمدرضا

+

 

+

 

احمدی میانجی

محمدمهدی

+

+

+

+

ارزانی

حبیب رضا

+

 

+

 

اعرافی

مجتبی

+

 

+

 

امینی نژاد

علی

 

 

 

+

انواری

محمدجواد

+

 

+

 

بستان (نجفی)

جعفر

+

+

+

+

بشیری

ابوالقاسم

+

 

+

 

بطحائی

سیدهاشم

+

+

+

+

بهشتی ریزی

محمد

+

+

+

+

پناهی

علی احمد

+

 

+

 

حسین خانی

هادی

+

 

+

 

حسین زاده یزدی

محمد

+

 

+

 

حسینی زاده ده آبادی

سیدعلی

+

 

+

 

حسینی کوهساری

سیداسحق

+

 

+

 

حق شناس

سیدجعفر

+

 

+

 

خزائلی

محمدعلی

+

 

+

 

خسروپناه

عبدالحسین

 

 

+

+

خیری

حسن

+

+

+

+

داودی

محمد

+

 

+

 

داودی لیمونی

سعید

 

 

+

 

دولت خواه

محمد

+

 

+

 

دیوانی

امیر

+

+

+

+

رزاقی

هادی

+

 

+

 

رمضانی کوشک

حسن

+

+

+

+

رودگر

محمدجواد

+

 

+

 

رهنمائی

سیداحمد

+

 

+

 

زارعان

محمدجواد

+

 

+

 

ساجدی

ابوالفضل

+

 

+

 

سالاری فر

محمدرضا

+

 

+

 

سقای بی ریا

محمدناصر

+

+

+

+

سلطانی تیرانی

محمد

+

 

+

 

سوزنچی

حسین

+

 

+

 

شاملی

عباس علی

+

 

+

 

شجاعی

محمدصادق

+

 

+

 

شرف الدین

حسین

+

 

+

 

شریفی

عنایت

+

 

+

 

شیروانی هرندی

علی

 

 

+

+

طاهری خرم آبادی

سیدعلی

+

 

+

 

طوسی

علی

+

 

+

 

عابدی (نجف آبادی)

احمد

+

 

 

 

عبودیت

عبدالرسول

 

 

+

+

عرفان

حسن

+

 

+

 

علی زاده

مهدی

+

 

+

 

فقیهی

علی نقی

+

 

+

 

فقیهی آفارانی

سیداحمد

+

+

+

+

فهیمی

عزیزاله

 

 

+

 

قدسی

احمد

+

 

+

 

قریشی

سیدعلی اکبر

 

 

+

 

قمی

محسن

+

+

+

+

کاکائی

قاسم

+

+

+

+

کاویانی ارانی

محمد

+

 

+

 

کریمی

حمید

+

 

+

 

کلانتری

ابراهیم

+

+

+

+

محمدی

علی

 

 

+

+

مصباح

علی

+

 

+

 

مصباح

مجتبی

+

 

+

 

مصطفی پور

محمدرضا

 

 

+

 

مظفری شاهرودی

محمدعلی

+

 

+

 

موسوی اصل

سیدمهدی

+

 

+

 

موسوی نسب

سیدمحمدرضا

+

 

+

 

موسوی نسب

سیدمحمدصادق

+

 

+

 

میردریکوندی

رحیم

+

 

+

 

میرسپاه

اکبر

+

 

+

 

میری

سیدمحسن

+

+

+

+

نوذری

محمود

+

 

+

 

نیک صفت

ابراهیم

+

 

+

 

نیکزاد

عباس

+

 

+

 

واعظی

احمد

+

+

+

+

همتیان سورکی

محمد

+

 

+

 

 

 

اساتید راهنما و مشاور رشته تفسیر و علوم قرآنی

تاریخ آخرین بروزرسانی: 1394/03/17

 نسخه چاپی

 ارسال به دوست

کد مطلب:

٣١٢٠٨٩

گروه مطلب:

اساتید راهنما و مشاور

تاریخ انتشار:

سه شنبه ١٧ بهمن ١٣٩١

ساعت:

١٣:٥٣

تعداد بازدید:

9928

 تذکّر:

1) علامت (+) در جلوی نام هر استاد، بدین معناست که آن استاد به عنوان راهنما یا مشاور در سطح 3 یا 4 قابل انتخاب می باشد. (بطور مثال اگر برای یک استاد، فقط راهنما سطح 3 علامت خورده باشد، شما مجاز نیستید ایشان را برای مشاوره سطح 3 یا راهنمایی و مشاوره سطح 4 انتخاب نمایید)

2) شما می توانید هرکدام از اساتید ذیل را (پس از مشورت اولیه با آنان) به تناسب موضوع پیشنهادی خود انتخاب نمایید.

3) مصوّب بودن هر استاد بدین معناست که سوابق علمی این اساتید قبلاً مورد بررسی و تصویب کمیته تخصصی اخلاق و تربیت قرار گرفته است ولیکن تأیید نهایی آنان برای یک رساله علمی، برعهده کمیته تخصصی می باشد که با توجه به موضوع رساله از سویی و تخصص و سطح علمی هر استاد از سوی دیگر صورت می گیرد.

4) شما مجازید خارج از لیست ذیل، اساتید دیگری را معرفی نمایید که تایید نهایی آنان برعهده کمیته تخصصی و مشروط به ارائه سوابق علمی، تحقیقاتی و پژوهشی آنان می باشد (پیشنهاد می شود حتی الامکان اساتید راهنما و مشاور خود را از این لیست انتخاب نمایید چراکه بررسی سوابق اساتید غیرمصوّب، مدت زمان بیشتری بخود اختصاص می دهد).

 

نام خانوادگی

نام

راهنما سطح 3

راهنما سطح 4

مشاور سطح 3

مشاور سطح 4

آشتیانی عراقی

رضا

+

+

+

+

آقاتهرانی

مرتضی

+

+

+

+

آقازاده

فتاح

+

 

+

 

آقامیرمحمدعلی (غروی)

سیدمحمد

+

+

+

+

ابراهیمی ورکیانی

محمد

+

 

+

 

ابراهیمیان

سیدحسین

+

 

+

 

احسانی فر

محمد

+

+

+

+

احمدی

احمد

+

+

+

+

اسدی

میرزااحمد

+

 

+

 

اسدی نسب

محمدعلی

+

 

+

 

اسعدی

محمد

+

 

+

 

اسکندرلو

محمدجواد

+

+

+

+

اسکندری

محمدحسین

+

+

+

+

اسماعیل پورنیازی

حسن

 

 

+

 

اشرفی

حسین

+

 

+

 

اشرفی (شاهرودی)

مصطفی

+

 

+

 

اعرافی

علیرضا

+

 

+

+

اکبری

محمد

+

 

+

 

الهی زاده

محمدحسین

+

 

+

 

امامی

مرتضی

+

 

+

 

امین (شیرازی)

احمد

+

+

+

+

امینی گلستانی

حسن

 

 

+

 

انواری

جعفر

+

 

+

+

بابازاده

علی اکبر

+

 

+

 

بابائی

علی اکبر

+

+

+

+

براتی

 

+

 

+

 

بهجت پور

عبدالکریم

+

+

+

+

بهروزلک

غلامرضا

+

+

+

+

بهشتی ریزی

محمد

+

 

+

 

بیگدلی

مهدی

+

 

+

 

پورسیدآقائی

سیدمسعود

+

+

+

+

پوریانی

محمدحسین

 

 

+

 

تجری

علی اصغر

+

 

+

+

تقوی دهاقانی

سیدحسین

+

 

+

 

توفیقی

حسین

+

+

+

+

جباری

محمدرضا

+

+

+

+

جعفرزاده کوچکی

علیرضا

+

 

+

 

جعفری نیا

یعقوب

+

+

+

+

جوان آراسته

حسین

+

 

+

+

حاجی صادقی دهاقانی

عبداله

+

 

+

 

حاجی علی لالانی

عبداله

+

 

+

+

حسنی

علی اکبر

+

 

+

 

حسنی اردکانی

عبدالرسول

+

 

+

 

حسینی

سیدابوالقاسم

+

+

+

+

حسینی

سیدکمال

+

 

+

 

حسینی

سیدابراهیم

 

 

+

 

حسینی بیان

سیدمهدی

+

 

+

 

حسینی چاوشی

سیدحسین

+

 

+

 

حسینی رامندی

سیدعلی اکبر

+

 

+

 

حق شناس

سیدجعفر

 

 

+

 

حقی

مهدی

+

 

+

 

حکیم

سیدمنذر

+

 

+

+

حمیدیان

حمید

 

 

+

 

حیدری آل کثیری

محسن

+

+

+

+

حیدری فر

مجید

+

+

+

+

خاتمی

سیداحمد

+

+

+

+

خادمی کوشا

محمدعلی

 

 

+

 

خزائلی

محمدعلی

 

 

+

+

خسروپناه

عبدالحسین

+

 

+

+

خوشنویس

محمدجعفر

+

+

+

+

خیری

حسن

 

 

+

+

دارابکلائی (صادق الوعد)

اسماعیل

+

+

+

+

داودی

محمد

+

 

+

 

داودی لیمونی

سعید

+

+

+

+

دهقان

اکبر

 

 

+

 

دیاری بیدگلی

محمدتقی

+

 

+

+

ربانی

محمدتقی

 

 

+

 

رجبی

محمود

+

+

+

+

رحمان ستایش

محمدکاظم

 

 

+

+

رحمانی فرد (سبزواری)

علی

+

 

+

+

رستم نژاد چراتی

غضنفر (مهدی)

+

+

+

+

رشادی

اکبر

+

 

+

 

رضانژاد امیردهی

عزالدین

+

+

+

+

رضائی رنانی (اصفهانی)

محمدعلی

+

+

+

+

رفیعی محمدی

ناصر

+

+

+

+

رمضانی کوشک

حسن

+

+

+

+

زاهدی

عبدالرضا

+

 

+

+

زمانی

محمدحسن

+

+

+

+

زنجیری

محمدحسین

+

 

+

 

سازمند

محمدرضا

 

 

+

 

سعیدی روشن

محمدباقر

+

+

+

+

سعیدی مهر

سیدمحمد

+

 

+

 

شب زنده ‌دار

محمدمهدی

+

+

+

+

شریفی

عنایت

 

 

+

 

شفیعی دارابی

سیدحسین

+

 

+

 

شمالی

محمدعلی

+

 

+

 

شهیدی پور

محمدتقی

+

 

+

 

شیخ محمدی (محمدی تاکندی)

علی

+

 

+

 

شیرافکن

حسین

+

 

+

 

صادقیان

احمد

 

 

+

 

صدر طباطبائی

سیدصدرالدین محمد

+

 

+

 

صدقی آلانق

محمد

+

 

+

 

صلواتی (تجری)

قاسم

+

 

+

+

طاهری نیا

احمد

+

 

+

 

طوسی

حسین

+

 

+

 

عابدی ارانی (نجف آبادی)

احمد

+

+

+

+

عباسی

داود

+

 

+

 

عبداللهی

عبدالمحمود

+

+

+

+

عبدالمحمدی بنچناری

حسین

 

 

+

 

عزیزان

مهدی

 

+

 

 

عزیزی کیا

غلامعلی

+

 

+

+

عقیقی بخشایش

عبدالرحیم

+

 

+

 

علوی مهر

حسین

+

 

+

 

علیدوست ابرقوئی

ابوالقاسم

+

 

+

 

عمید زنجانی

حمید

+

+

+

+

غرویان

محسن

+

 

+

 

غفوری

خالد

+

+

+

+

فاکر (میبدی)

محمد

+

+

+

+

فقیهی آفارانی

سیداحمد

+

 

+

 

فیاضی

غلامرضا

+

+

+

+

فیض (گیلانی)

محمدعلی

+

 

+

 

قاسمی

علی محمد

+

 

+

 

قدسی

احمد

+

+

+

+

قرائتی

محسن

+

 

+

 

قریشی

سیدعلی اکبر

+

 

+

 

قنادی

صالح

+

 

+

+

قوامی

سیدصمصام الدین

+

 

+

 

قیومی

محمدباقر

 

 

+

+

کاردان سلمانی

رضا

+

+

+

+

کرمی

رضاعلی

+

 

+

 

کریمی

مصطفی

+

 

+

 

کریمی نیا

محمدمهدی

 

 

+

 

کلباسی

مجتبی(روح الامین)

+

 

+

 

گرجیان عربی

محمدمهدی

+

 

+

 

مبلغی

احمد

+

 

+

 

محامد

علی

+

 

+

 

محمدی

حمید

+

 

+

 

محمدی

سیدناصر

+

 

+

 

محمدی

محمدحسین

+

 

+

 

محمدی عراقی (اراکی)

محسن

+

 

+

 

مدبر (اسلامی)

علی

+

+

+

+

مددی الموسوی

محمود

+

+

+

+

مدرسی (یزدی)

سیدمحمدرضا

+

+

+

+

مدرسی مصلی

سیدمحمدعلی

+

+

+

+

مریجی

شمس اله

 

 

+

 

معلمی

حسن

+

 

+

+

منصوریان فر

عبدالمحمود

 

 

+

 

موحدی محب بیدگلی

عبداله

+

+

+

+

موسویان

سیدعباس

+

+

+

+

مولائی نیا

عزت اله

+

+

+

+

مهدوی راد

محمدعلی

+

 

+

 

مهدوی زادگان

داود

+

 

+

+

مهدی زاده

حمزه

 

 

+

 

مؤدب

سیدرضا

+

 

+

 

مؤمن پور

علی

+

+

+

+

میرآفتاب

سیدعلی

 

 

+

 

میرباقری

سیدمحمدمهدی

+

+

+

+

میرسپاه

اکبر

+

+

+

+

ناصح

علی احمد

+

 

+

+

ناصری

عبدالمجید

+

+

+

+

نجارزادگان

فتح اله

+

+

+

+

نجف

محمدمهدی

 

 

+

+

نجمی صادق

محمدصادق

+

 

+

 

نصیری

علی

+

 

+

 

نظری (شاهرودی)

حسن آقا

+

 

+

 

نقی پورفر

ولی اله

+

+

+

+

نیلچی حصاری (رحمتی)

رحمت اله

+

 

+

 

وافی

ابوالقاسم

+

 

+

 

یزدان پناه

سیدیداله

+

+

+

+

یزدی

محمد

+

+

+

+

یعقوب نژاد

محمدهادی

+

 

+

 

یوسفی (غروی)

محمدهادی

+

 

+

+

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۶/۰۳
حسن خیری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی