ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

کد استان ۸۷

نام استان

مرکزی

ردیف سمت نام و نام خانوادگی (مسئول)

مشخصات اعضای شورا/ کمیسیون

۱ دبیر هیأت امنا استان دکتر علیرضا نظام آبادی
۲ رئیس دبیرخانه هیأت امنا استان بهروز بهرامسری
۳ شورای دانشگاه استان دکتر علیرضا نظام آبادی رؤسای کلیه واحدها و مراکز استان و رؤسای شوراها
۴ کمیسیون دائمی هیأت امنا استان دکتر علیرضا نظام آبادی دکتر عباس شمسی، غلامرضا فتح آبادی، حجت الاسلام سید علی حسینی پور، بهمن اخوان، دکتر محمد موحدی ساوجی، دکتر حسن طاهراحمدی، دکتر عبدالرضا سبحانی، بهروز بهرامسری
۵ کمیسیون معاملات دکتر علیرضا نظام آبادی دکتر مجید گندمکار، علی مقدسی، مجتبی امیدپور
۶ حسابرس علی لعل بار
۷ عامل خزانه دار علی مقدسی
۸ بازرس دکتر امیرحسین سالمی
۹ کمیته انتصابات دکتر علیرضا نظام آبادی بهروز بهرامسری
۱۰ هیأت اجرایی جذب هیأت علمی استان دکتر علیرضا نظام آبادی دکتر محمدعلی کرامتی، دکتر داود تقوایی، دکتر عباسعلی حیدری، حجت الاسلام ایوب سلحشورنیا، دکتر عبدالعلی ذولانواری، دکتر سعید چنگیزی آشتیانی
۱۱ کمیته نظارت بر مصوبات هیأت امنا استان دکتر علی محمد رنجبر دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی، دکتر علیرضا نظام آبادی، دکتر عباسعلی حیدری، دکتر سید ابوالفضل رضوی، حجت الاسلام ایوب سلحشورنیا
۱۲ رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر ذبیح پیرانی
۱۳ رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر علی نیازی
۱۴ رئیس شورای اداری و مالی دکتر محمدعلی کرامتی
۱۵ رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دکتر شفیع زاده
۱۶ رئیس شورای عمرانی دکتر مجید گندمکار
۱۷ رئیس شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی دکتر حسن خیری
۱۸ رئیس شورای زنان فرهیخته
۱۹ کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی عباس غفاری
۲۰ کارشناس امور پژوهش و فناوری ابوالفضل میرمحمد مکی
۲۱ کارشناس اداری، مالی، برنامه ریزی و عمرانی علیرضا فرشادپور
۲۲ کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی و زنان فرهیخته محمد خسروی
۲۳ اپراتور ۱ حمیدرضا سالی
۲۴ اپراتور ۲
شماره تماس
دبیر هیأت امنا استان دکتر علیرضا نظام آبادی تلفن: ۰۸۶۳۴۱۳۰۰۲۲ فاکس: ۰۸۶۳۴۱۳۰۷۷۲
رئیس دبیرخانه هیأت امنا استان بهروز بهرامسری تلفن: ۰۸۶۳۴۱۳۴۱۹۵فاکس: ۰۸۶۳۴۱۳۴۱۸۱
www.iau-markazi.ir                  info@iau-markazi.ir