دکتر حسن خیری

اجتماعی- فرهنگی

دکتر حسن خیری

اجتماعی- فرهنگی

دکتر حسن خیری
بایگانی

همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی

دوشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸ ب.ظ


جدول ارائه مقالات
1397-04-25
جدول ارائه مقالات

 

افتتاحییه 8:30 الی 10:30

پذیرایی 10:30 الی 11

پنل اول / مبانی و روش‌شناسی مواجهه اسلامی با آسیب‌های اجتماعی

( تالار خواجه نصیر)

رئیس کمیسیون: دکتر زاهد / نائب رئیس: دکتر جمشیدی / دبیر کمیسیون: دکتر چراغی

مدت زمان ارائه

عناوین مقالات

سخنران

زمان ارائه

11 الی 11:20

دکتر رحیم عیوضی

معیاری بر شناسایی آسیب ها با تأکید بر آسیب شناسی آینده مسایل اجتماعی

11

الی

13

11:20 الی 11:40

عباس محمدی

دکترسیدرضا بلاغت

بررسی تاثیر آموزش فلسفه به کودکان براساس مبانی اسلامی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

11:40 الی 12

دکتر محمدی پیرو

دکتر احمدحسین شریفی

نقش مبانی انسان‌شناختی صدرایی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

12 الی 12:20

دکترسعید زاهد

نظریه‌پردازی آسیب‌های اجتماعی: ارائۀ یک پیشنهاد نظری از موضع اسلامی

12:20 الی 12:40

محمدرضا خاکی قراملکی

تحلیلی بر تاثیر الگوهای توسعه در فرهنگ عمومی و الزامات آن در آسیبهای اجتماعی

12:40 الی 13

زهرا جانجانی

مهدیس حمزه‌ای

طراحی الگوی مفهومی آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام با رویکرد ساختاری – تفسیری

اقامه نماز و صرف ناهار 13 الی 14:30

14:30 الی 14:50

مصطفی جمالی

مدل آسیب‌شناسی اجتماعی با رویکردی اسلامی

14:30

الی

16

14:50 الی 15:10

دکتر  اسماعیل چراغی

سازوکار تاثیر باورهای دینی در کاهش آسیب‌های اجتماعی

15:10 الی 15:30

مهدی جمشیدی

زمینه‌های معطوف به سیاستِ اجتماعیِ دین‌مَدارانه

(از چشم‌اندازِ دغدغۀ علاجِ آسیب‌های اجتماعی)

15:30 الی 16

دکتر احمدحسین شریفی

اصول روش‌شناختی پژوهش در مطالعات توصیفی آسیب‌های اجتماعی

پذیرایی 16:30 الی 17

اختتامیه 17 الی 18

 

 

 

افتتاحییه 8:30 الی 10:30

پذیرایی 10:30 الی 11

پنل دوم / مدیریت و کنترل آسیب‌های اجتماعی

(تالار شیخ مفید)

رئیس کمیسیون: دکتر سیدابراهیم حسینی / نائب رئیس: دکتر بوذری نژاد / دبیر: دکتر محسن منطقی

مدت زمان ارائه

عناوین مقالات

سخنران

زمان ارائه

11 الی 11:20

دکتر محسن منطقی

کجروی مدیران و نقش آن در شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی در سازمان‌ها

11

الی

13

11:20 الی 11:40

دکتر  صادق گلستانی

تحلیل جامعه‌شناختی عوامل ساختاری کجروی اجتماعی

11:40 الی 12

دکتر محسن فرمهینی فراهانی

نقش تربیت در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

12 الی 12:20

دکتر سام دلیری

نوسازی و دینداری؛ مسائل اجتماعی در ایران امروز

12:20 الی 12:40

دکتر ابراهیم عباسپور

تأثیر عوامل پیرامونی در محاسبه و گزینش کجروی

12:40 الی 13

دکتر یحیی بوذری‌نژاد

قطب‌الدین نیریزی (1100-1173 ) و مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و سیاسی دوره صفویه

اقامه نماز و صرف ناهار 13 الی 14:30

14:30 الی 14:50

دکتر سید محمدرضا حسینی

واکاوی وظایف پیشگیرانة دولت در قانو اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقابل آسیب‌های اجتماعی

14:30

الی

16

14:50 الی 15:10

دکتر لاله  افتخاری

رسالت کارگزاران نظام اسلامی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی

15:10 الی 15:30

دکتر سیدابراهیم حسینی

نقش قوانین در پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی

15:30 الی 16

سیدعبدالکریم حسن‌پور

نگاهی به فقر و فقرزدایی در اندیشه اسلام با تأکید بر سیرة حکومتی امیر المؤمنین

پذیرایی 16:30 الی 17

اختتامیه 17 الی 18

 

 

 

 

افتتاحییه 8:30 الی 10:30

پذیرایی 10:30 الی 11

پنل سوم / خانواده و سبک زندگی

(تالار شیخ بهائی)

رئیس کمیسیون: دکتر شرف الدین / نائب رئیس: دکتر عبدالرسول علم الهدی / دبیر: دکتر ابراهیمی‌پور

مدت زمان ارائه

عناوین مقالات

سخنران

زمان ارائه

11 الی 11:25

دکتر سیدحسین  شرف‌الدین

تاملی برموضوع تجرد زنان در ایران

11

الی

13

11:25 الی 11:50

دکتر ابوالفضل ساجدی و حیدرکوشا

نقش معنویت در کاهش طلاق

11:15 الی 12:15

ذلیخا رحمانی و دکتر فاطمه خشتامن

بررسی علل و عوامل بدپوششی

12:15 الی 12:35

دکتر  سید عبدالرسول علم‌الهدی

تربیت عفیفانه در ارتقاء اخلاق جنسی

12:35 الی 13

صالح قاسمی

بازخوانی تأثیر متقابل کاهش نرخ فرزندآوری (TFR) بر افزایش نرخ طلاق در ایران

اقامه نماز و صرف ناهار 13 الی 14:30

14:30 الی 14:50

دکتر علیرضا جزینی

علی عباسی

محسن پناهی

تاثیر سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی (با تاکید بر نقش نماز)

14:30

الی

16

14:50 الی 15:10

دکتر قاسم ابراهیمی‌پور

نسبت جامعه‌پذیری و آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر مسألة طلاق

15:10 الی 15:30

دکتر عبدالله غلامی

نگارکرمی

مؤلفه‌های تربیتی قرآن در طرح مسائل جنسی

پذیرایی 16:30 الی 17

اختتامیه 17 الی 18

 

 

 

 

 

افتتاحییه 8:30 الی 10:30

پذیرایی 10:30 الی 11

پنل چهارم / اعتیاد و مفاسد اخلاقی

(مجموعه مذاکرات 1)

رئیس: دکتر عیوضی /  نائب‌رئیس: دکتر محمد فولادی / دبیر: دکتر آقداغی

مدت زمان ارائه

عناوین مقالات

سخنران

زمان ارائه

11 الی 11:35

محسن پناهی

دکتر علیرضا جزینی جزینی

بررسی نقش آموزه‌های دینی در مبارزه با مشروبات الکلی با رویکرد اجتماعی و انتظامی در استان کردستان

11

الی

13

11:35 الی 12:10

فرشته قادری

دکتر جمال فرزندوحی

آسیب­شناسی اجتماعی نوجوانان؛ علل و راه‌های پیشگیری از نگاه اسلام

12:10 الی 12:45

دکتر میثم آقداغی

ظرفیت­ها و دلالت­های آموزه‌های اسلامی در مقابله با آسیب اجتماعی اعتیاد

اقامه نماز و صرف ناهار 13 الی 14:30

14:30 الی 15

دکتر ساراعلائی

سجاد محسن‌پور

تأثیر ادای فریضه نماز در پیشگیری از مصرف مواد

14:30

الی

16

15 الی 15:30

دکترمحمد فولادی

واکاوی نقش همنشینی در پیدایش انحرافات اجتماعی

15:30 الی 16

دکتر  حسن خیری

دکتر مریم ثابتی

دکتر روح انگیز لطیفی

بررسی چرایی اعتیاد جوانان مراجعه کننده به مراکز بازپروری بین سالهای 96-97

پذیرایی 16:30 الی 17

اختتامیه 17 الی 18

 

 

 

 

 

 

 

 

افتتاحییه 8:30 الی 10:30

پذیرایی 10:30 الی 11

پنل پنجم / حاشیه‌نشینی

(مجموعه مذاکرات 2 )

رئیس: دکتر بنیانیان / نائب رئیس: دکتر جهان‌بین / دبیر: اکبری‌گلزار

مدت زمان ارائه

عناوین مقالات

سخنران

زمان ارائه

11 الی 11:20

مهدی اکبری گلزار

برداشت‌های معنایی حاشیه‌نشینان تهران ازفضا؛ مطالعه موردیروستای کمیته در حومه تهران

11

الی

13

11:20 الی 11:40

دکتر حمید یزدانیان

تاثیر مهاجرت‌های داخلی بر امنیت عمومی (باتاکید بر حاشیه‌نشینی)

11:40 الی 12

دکتر سعید مسعودی‌پور

چارچوب مواجهه با تکدی‌گری از منظر اسلامی

12 الی 12:20

دکتر فرزاد جهان‌بین

عدالت‌ منزلتی و حاشیه‌نشینی

12:20 الی 12:40

دکتر حسن بنیانیان

نقش نظام برنامه‌ریزی کشور در شکل‌گیری و تشدید مسألة حاشیه‌نشینی

12:40 الی 13

دکتر  علی معصومی‌نیا

نقش نظام پولی و مالی در آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر معضل حاشیه‌نشینی

اقامه نماز و صرف ناهار 13 الی 14:30

پنل ششم / رسانه و فضای مجازی

(مجموعه مذاکرات2)

رئیس: دکتر پویا / نائب رئیس: دکتر ظرفیان / دبیر: دکتر مهدی‌پور

14:30 الی 14:45

دکترعلیرضا پویا

نقش رسانه های جمعی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با رویکرد قرآنی

14:30

الی

16

14:45 الی 15

محمد مهدی قربانی

آسیب‌های فرهنگی فضای مجازی

15 الی 15:15

دکتر فرشاد مهدی‌پور

مجازی شدن آسیب‌های اجتماعی

15:15 الی 15:30

دکتر ظرفیان

تبیین اصول اخلاقی در بازنمایی آسیب‌های اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی

15:30 الی 15:45

مهندس احمد پورحیدر

تحلیل قواعد رفتاری کاربران فضای مجازی و بررسی اثرات مثبت و منفی آن بر ابعاد شخصیتی آنها

15:45 الی 16

دکتر نجف‌پور

ایجاد پیام‌رسان‌های خانواده

پذیرایی 16:30 الی 17

اختتامیه 17 الی 18

         

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۵/۰۱
حسن خیری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی